Trimetoprim apoteket receptbelagt, Trimetoprim på internet

Trimetoprim eliminerar bakterier som orsakar urinvägsinfektioner. Det används i kombination med andra läkemedel för att behandla vissa typer av lunginflammation.
Mer information

Det är också används för att behandla “turistdiarré”. Antibiotika fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner.

Trimetoprim kommer som en tablett för att ta genom munnen. Det brukar tas en eller två gånger per dag. Trimetoprim kan tas med eller utan mat. Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga, och fråga din apotekare eller läkare förklara någon del som du inte förstår. Ta trimetoprim exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än din läkare föreskrivit.

This entry was posted in Urinvägsinfektion and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>