Tag Archives: Ventoline apoteket

Ventoline apoteket receptbelagt, Ventolin på internet

Recept Ventoline HFA används för att förebygga och lindra bronkospasm hos patienter 4 år och äldre med reversibel obstruktiv luftvägssjukdom. Mer information

Posted in Astma | Tagged , , | Leave a comment