Priligy apoteket receptbelagt, priligy på internet

Vad är Priligy?

Priligy är det första orala läkemedlet godkänt för behandling av för tidig utlösning. För tidig utlösning orsakar stress bland de miljontals människor över hela världen och inom Priligy det fanns ingen medicinsk behandling på marknaden för staten.

Mer information

Du kan säkert köpa Priligy på nätet för att uppleva mer tillfredsställande och långvariga sex med din partner. Män som tar Priligy har kunnat öka sin sexuella prestation med 200 till 300%.

Du kan köpa online på Priligy våren butik för att behandla för tidig utlösning och redan börja njuta förlängd sexuell aktivitet med din partner i morgon.
Fördelar Priligy

* Priligy är den första medicinska behandlingen för tidig utlösning, vilket är godkänt i flera europeiska länder.
* Priligy har genomgått omfattande tester och resultaten var mycket positiva. Priligy har kunnat förlänga sexuell aktivitet med i genomsnitt 200 till 300%.
* Många män har rapporterat att deras självkänsla och sexliv har förbättrats avsevärt efter att de börjat använda Priligy mot för tidig utlösning.

Om du vill köpa Priligy online kan du bara göra det om du får ett recept utskrivna. När du beställer från oss, fyll i ett samråd med vår läkare kommer att gå igenom innan ett recept skrivs ut.

Vad är Priligy?

Den aktiva ingrediensen i Priligy heter dapoxetin. Det är en förening som tillhör den grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Priligy utvecklades ursprungligen som ett anti-depressiva. Antidepressiva medel har tidigare ordinerats av en del läkare mot för tidig utlösning. Syftet med Priligy var att skapa ett liknande läkemedel, vars syfte var att behandla utlösa problemet.

Vilken dos Priligy komma in?

Priligy dapoxetin finns i en dos på 30 mg och 60 mg. Din läkare kommer förmodligen att rekommendera styrka på 30 mg endast för att bedöma dess effektivitet. Din läkare kan öka dosen till 60 mg om effekten av Priligy 30 mg är inte tillfredsställande, men tolereras av kroppen. Priligy dapoxetin bör vara 1 till 3 timmar innan sexuell aktivitet.

Vilka är biverkningarna Priligy?

Priligy har vissa biverkningar av mild till måttlig i naturen, men påverkar inte alla som tar drogen. Priligy bryts ned snabbt, vilket minskar intensiteten av några biverkningar och göra det till en säker och effektiv sätt att behandla för tidig utlösning. Du kan uppleva lindriga biverkningar av att ta Priligy som illamående, yrsel, huvudvärk, diarré, buksmärtor, uppblåsthet eller sjukdom. Vissa patienter har rapporterat irritation, oro, agitation, rastlöshet och domningar och svårigheter att nå eller bibehålla en erektion under en kort period. Du kan även svettas mer än vanligt, upplever förstoppning, har sömnproblem, erfarenhet konstiga drömmar eller känner dig trött och sömnig. Vissa män har också rapporterat ökade mängder av nästäppa, en ökning av blodtrycket, oförmåga att koncentrera sig, ett minskat intresse för sex, ringningar i öronen, dimsyn, matsmältningsbesvär och muntorrhet.
En liten andel män har rapporterat förändringar i sitt humör när de kände för upprörd eller paranoid. Andra har upplevt en långsam eller oregelbunden hjärtrytm, ökad hjärtfrekvens, förvirring, desorientering eller att inte kunna tänka klart, brist på libido, svårigheter att nå orgasm, depression, ångest, apati, en känsla av svaghet eller bedövas , letargi, trötthet, feber, synproblem eller vidgade pupiller, lågt eller högt blodtryck, en kliande känsla eller svettningar, en stickande känsla, smakförändringar eller skära tänder. Dessa biverkningar är mindre vanliga och förekommer hos färre än 1 av 100 personer.

Försiktighetsåtgärder för att ta Priligy

Du ska aldrig ta mer än en Priligy Priligy dos på 24 timmar. Du ska aldrig ändra din ordinerade dosen utan att först rådfråga en läkare först. Det rekommenderas inte att dricka alkohol med Priligy, eftersom detta kan öka effekten alkohol sidan som yrsel, dåsighet och långsam reaktionsförmåga. Du kan också gå och svimma från intag alkohol Priligy.

This entry was posted in Tidig utlösning and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>